NASZA OFERTA

 •  Ochrona stacjonarna,
 •  Monitoring sygnałów alarmowych,
 •  Grupy interwencyjne wyposażone w broń palną
  (Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna),
 •  Konwojowanie gotówki, 
 •  Monitoring wizyjny,
 •  Monitoring sygnałów pożarowych,
 •  Montaż systemów alarmowych i antynapadowych,
 •  Montaż systemów telewizji przemysłowej,
 •  Montaż systemów przeciwpożarowych,
 •  Całodobowy serwis techniczny.

Stacja Monitorowania Alarmów, Grupy Interwencyjne i Zespoły Konwojowe w
Zakładzie Ochrony Mienia sp. z o.o. spełniają wymogi przewidziane przepisami prawa dla
Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych.